بهشت به بهاست....[ یکشنبه 28 دی 1393 ] [ 05:11 ب.ظ ] [ عاطفه 175 ] [ نظرات() ]

روسیاهی
افسران - وقـتی عصبانیت می ره رو سیاه می شه!!!


[ یکشنبه 28 دی 1393 ] [ 05:02 ب.ظ ] [ عاطفه 175 ] [ نظرات() ]

مطمئن باش

 

[ یکشنبه 28 دی 1393 ] [ 04:58 ب.ظ ] [ عاطفه 175 ] [ نظرات() ]

دلت را به خدا بسپار
دلم دیگر نمی گیرد

تنگ هم نمیشود..

من دلم را به او سپرده ام....


قلبت را به خدا بسپار

[ یکشنبه 28 دی 1393 ] [ 04:55 ب.ظ ] [ عاطفه 175 ] [ نظرات() ]

♥♥منـــــــــــــــ و تــــــــــــــو ♥♥

 مטּ و تـפּ نه ڪتابے مانـבه בر باـב 
  
 نه ؋ـریاـב غریقے ر؋ـته از یاـב 
  
 مטּ פּ تـפּ بیستـوـטּ בر بیستـوـטּ عشق  
  
 مטּ פּ تـפּ بهتر از شیرین פּ ؋ـرهاـב 


[ شنبه 27 دی 1393 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ عاطفه 175 ] [ نظرات() ]

when you are

when you are in dark night in demur sleep,one person in outright world making himself dream whith you....[ دوشنبه 1 دی 1393 ] [ 08:55 ب.ظ ] [ عاطفه 175 ] [ نظرات() ]